Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

KOURAHANIS
15%

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Γλυκερίας 71
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105063659, 6977282884
WEBSITE: www.smartel.gr
E-MAIL: kourahaniskostas@hotmail.com