Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Laoudis
10%

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΛΑΟΥΔΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σπάρτης 1
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102629709
FAX: 2105029104
WEBSITE: www.drivingschools-laoudis.gr
E-MAIL: info@drivingschools-laoudis.gr
 

Η Σχολή Οδηγών και το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), «ΛΑΟΥΔΗΣ», ξεκίνησαν την λειτουργεία τους το έτος 1984, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο, την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους οδηγούς, με την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών οχημάτων όλων τον κατηγοριών, την προμήθεις και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και την στελέχωσή τους, με το πλέον εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Σήμερα, πολλά χρόνια μετά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε, οτι η εκπαίδευση του ασφαλούς τρόπου οδήγησης αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στοιχείο της ποιότητας του πολητισμού μας και για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε στους υποψήφιους οδηγούς, την μεγιστη ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, την εξασφάλιση άρτια εξοπλισμένων χώρων θεωρητικής εκπαίδευσης και την προσφορά της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις μεθόδους εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Οι υποψήφιοι οδηγοί που μας επισκέπτονται, αλλά και οι κάτοχοι άδειας οδήγησης, που επιθυμούν, είτε επέκταση, είτε την αναθεώρησή αυτής, διαπιστώνουν άμεσα, οτι επέλεξαν να συνεργαστούν, με ικανούς και έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι παράλληλα τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό και ενδιαφέρον, προσφέροντάς τους την πολυετή εμπειρία τους, στον χώρο της εκπαίδευσης του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, φροντίζοντας να τους εξασφαλίσουν ποιότητα και άνεση, κατα την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πιστοί στις αρχές και τις αντιλήψεις μας για ασφαλή οδήγηση και εκπαίδευση, εξακολουθούμε να θεωρούμε, οτι η οδική ασφάλεια προϋποθέτει ποιότητα εκπαίδευσης, την οποία και σας προσφέρουμε.