Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

LKG
15%

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 10% ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ SERVICEΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 10% ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ SERVICE

L. K. GARAGE
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παρασκευοπούλου 25
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 12132 Περιστέρι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105777335, 6936181450
FAX: 2105777335
WEBSITE: www.lkgarage.gr
E-MAIL: lampros.kontos@lkgarage.gr