Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

artwork gallery
20%

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΙΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ.ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΙΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ.

ARTWORK GALLERY
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ,ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύπρου 3
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 Πετρούπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105051337
E-MAIL: artmasal@gmail.com
 

Έκπτωση 15% στις κορνίζες.
Έκπτωση 20% στα αντίγραφα έργων τέχνης.
Έκπτωση 10% στα επώνυμα έργα πώληση χονδρική λιανική.
Ειδικές τιμές σε ζωγράφους.