Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

basilikoydis
50%

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΖEISS (ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΟΡΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 150 ΕΥΡΩ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ).ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΖEISS (ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΟΡΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 150 ΕΥΡΩ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ).

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκρα 94
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 176 73 Καλλιθέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130098248