Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

basilikoydis
30%

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 20-30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ RAYBANN, ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 20-30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ RAYBANN, ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκρα 94
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 176 73 Καλλιθέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130098248