Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

PAIN TEAM
Super

30€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, 140€ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 230€ ΤΟ ΕΤΟΣ.30€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, 140€ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 230€ ΤΟ ΕΤΟΣ.

KOUIMITZIS PAIN TEAM
KICK BOXING- BOXING- THAI BOXING
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κομοτηνής 5
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 184 54 Νίκαια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988948572
 

Δάσκαλος Παναγιώτης Κουιμιτζής
Τμήματα: Ερασιτεχνικά – Αγωνιστικά – Παιδικά – Γυναικεία – Κ1 – Personal