Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

LAMPDH LOYX
Super

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ BUYBUYCITYΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ BUYBUYCITY

ΛΑΜΨΗ-ΛΟΥΞ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακροπόλεως 51
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 176 75 ‎ Καλλιθέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109589176, 6979483965
 

-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ
-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
-ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
-ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ