Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Galeone
15%

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

GALEONE PIZZERIA
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τραλλέων 69
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 111 42 Λαμπρινή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102138881
WEBSITE: www.galeone.gr
E-MAIL: info@galeone.gr
 

«Η έκπτωση ισχύει με την επίδειξη της κάρτας μέλους BUYBUYCITY πριν την έκδοση της απόδειξης»