Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

anemos
10%

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΕΜΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 14
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 50 22 298
WEBSITE: www.anemos.com.gr