Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

taxis_network
Super

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε1: 25€, Ε2: 10€, Ε9: 20€, Ε1 (ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ): 15€ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε1: 25€, Ε2: 10€, Ε9: 20€, Ε1 (ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ): 15€

TAXIS NETWORK
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Πετρουπόλεως 22
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13123 Ίλιον
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102620323, 2102636524, 2102618161, 2102620323
FAX: 2102620323, 2102636524, 2102618161, 2102620323
WEBSITE: www.taxisnetwork.gr
E-MAIL: info@taxisnetwork.gr
 

Το Λογιστικό-Φοροτεχνικό γραφείο μας από το 1974 αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, παρέχει υπηρεσίες σε θέματα Λογιστικά – Φοροτεχνικά – Εργατικά – Συνταξιοδοτικά – Επενδυτικά και σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε1 25€
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε2 10€
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε9 20€
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε1 (με επίδειξη κάρτας ανεργίας) 15€

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας (ΦΠΑ-ΕΚΚ/ΚΗ ΦΠΑ-ΚΕΠΥΟ) 40€/μήνα
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΕ, ΕΕ (Β’ κατηγορίας) 50€/μήνα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΙΑΤΡΟΙ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΡΟΠΟ) 30€/μήνα
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ(ΑΠΔ-ΦΜΥ-ΙΚΑ) 15€/μήνα

Στις τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνεται ΦΠΑ.