Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

TOYOTA_ALEXANDRIS
20%

20% ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 10% ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ20% ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 10% ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

TOYOTA SERVICE ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE TOYOTA
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σολωμού 6
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105769253
FAX: 2105769253