Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:


18
85%

ΜΟΝΟ 3€ ΑΠΟ 20€ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΚΤΩ (8) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΜΟΝΟ 3€ ΑΠΟ 20€ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΚΤΩ (8) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PHOTO PLUS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στοά Σταδίου 30
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 10564 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103310228
E-MAIL: lepas21@gmail.com
 

Η προσφορά περιλαμβάνει:

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!

Η προσφορά περιλαμβάνει 4 φωτογραφίες διαβατηρίου ή 4 φωτογραφίες διπλώματος. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε 8 φωτογραφίες της νέας ταυτότητας ή 8 φωτογραφίες γενικής χρήσης.