Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

1
65%

ΜΟΝΟ 49€ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥΜΟΝΟ 49€ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λευκωσίας 49-53
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 11253 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8650457
WEBSITE: www.axonikiathinon.gr
E-MAIL: axonikiathinon@gmail.com
 

Η προσφορά περιλαμβάνει:

 Ένα (1) Γυναικολογικό Έλεγχο που περιλαμβάνει:

– Tεστ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
– Μικροσκοπική εξέταση κολπικού υγρού
– Αερόβια καλλιέργεια  κολπικού  υγρού