Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

4
50%

ΜΟΝΟ 65€ (ΑΠΟ140€) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ & ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣΜΟΝΟ 65€ (ΑΠΟ140€) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ & ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΠΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονόμου 48 & Γοργοποτάμου
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 12243 Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973641927
 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

Προσφορά από 140€ στα 65€ για το διήμερο σεμινάριο & απευθύνεται σε φοιτητές

 – Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία  
(Έννοια-Αιτιολογία Δυσλεξίας, Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσαριθμησία)

–  Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
(Διαδικασία και μέσα αξιολόγησης, Διαγνωστικό Υλικό, Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

– Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από ειδικούς με εξειδικευμένη & πολυετή εμπειρία στο χώρο
– Θα δοθεί πλούσιο φωτοτυπημένο υλικό
– Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Διεξαγωγή Σεμιναρίου:

-Σαβ/κο  17, 18  Ιανουαρίου 2015
-Σαβ/κο  7, 8  Φεβρουαρίου 2015
-Σαβ/κο  7, 8  Μαρτίου 2015
(επιλέγετε την ημερομηνία που σας βολεύει καλύτερα)

Τηλ.Eπικοινωνίας: 6973641927 (δήλωση συμμετοχής εγκαίρως, πριν καλυφθούν οι θέσεις!!!)

Υπεύθυνη: Ζάππα Άρτεμις