Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

1
80%

ΜΟΝΟ 10€ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ AIDS-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I-II – Η – 40€ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ AIDS-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I-II, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B (HBSAG) & C (HCV) ΚΑΙ ΣΥΦΙΛΗ (VDRL)ΜΟΝΟ 10€ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ AIDS-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I-II – Η – 40€ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ AIDS-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I-II, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B (HBSAG) & C (HCV) ΚΑΙ ΣΥΦΙΛΗ (VDRL)

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λευκωσίας 49-53
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 11253 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8650457
WEBSITE: www.axonikiathinon.gr
E-MAIL: axonikiathinon@gmail.com
 

Η προσφορά περιλαμβάνει:

– 10€ για έναν προληπτικό έλεγχο AIDS-αντισώματα HIV I-II
– 40€ για εξετάσεις AIDS-αντισώματα HIV I-II, Ηπατίτιδα B (HbsAg) & C (HCV) και Σύφιλη (VDRL)