Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

14

THE WALL SPORT CLIMBING CENTERTHE WALL SPORT CLIMBING CENTER

THE WALL SPORT CLIMBING CENTER
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Αθανασίου 12
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 15351 Παλλήνη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6030093, 215-5303976
WEBSITE: www.thewall.gr