Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

TOYO

TOYOTOYO

TOYO
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χαρίτων 9
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 175 64 Παλαιό Φάληρο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109480635
WEBSITE: www.toyodeli.gr