Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

SARDIS (1)

SARDISSARDIS

SARDIS
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αλυκή, Κίμωλος
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 840 04 Κυκλάδες
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2287051458, 6977238244 , 6978775388
FAX: 2287028047
WEBSITE: www.kimolosrooms.com
E-MAIL: sardis_kimolos@yahoo.gr