Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

ps f

PS CAFEPS CAFE

PS CAFE
CAFÉ - BAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Παπάγου 145
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 157 71 Ζωγράφου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107770713
E-MAIL: pscafe@hotmail.gr