Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

PROTERS HOTEL

PROTEAS HOTELPROTEAS HOTEL

PROTEAS HOTEL
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λάμπρου Κατσώνη 9
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 114 72 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106430735
WEBSITE: www.proteashotel.gr