Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

PINNAC

PINNACPINNAC

PINNAC
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΙΛΤΡΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μητρ.Τιμόθεου 6-8
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 14231 Ν.Ιωνία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2112203549
WEBSITE: www.pinnac.gr
E-MAIL: info@pinnac.gr