Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

THE DROP

THE DROPTHE DROP

THE DROP
CAFE - BAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 113
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105012205