Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

MOSAIC

MOSAIC COCTAIL BARMOSAIC COCTAIL BAR

MOSAIC COCTAIL BAR
CAFÉ BAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρ. Λαδά 2
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 105 61 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2155513125