Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

3

KYPRAIOS THERAPYKYPRAIOS THERAPY

KYPRAIOS THERAPY
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αλκιβιάδου 131 και Βασιλέως Γεωργίου
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 185 32 Πειραιάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104137805
WEBSITE: www.kypraios-therapy.gr