Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

KOHENOOR

KOHENOORKOHENOOR

KOHENOOR
INDIAN RESTAURANT
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τριπτολέμου 5
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 118 54 Γκάζι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103455762
WEBSITE: www.indian-reastaurant.gr