Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Galeone

GALEONE PIZZERIAGALEONE PIZZERIA

GALEONE PIZZERIA
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τραλλέων 69
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 111 42 Λαμπρινή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102138881
WEBSITE: www.galeone.gr
E-MAIL: info@galeone.gr