Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

futurebusiness

FUTURE BUSINESS SCHOOLFUTURE BUSINESS SCHOOL

FUTURE BUSINESS SCHOOL
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρκαδίας 16 A
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 12132 Περιστέρι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105782931-3
FAX: 2105782900
WEBSITE: www.futurebs.gr
E-MAIL: info@futurebs.gr