Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

DIMARKET

DIMARKETDIMARKET

DIMARKET
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Νικ.Πλαστήρα 107
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 135 61 Αγ.Ανάργυροι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102620334
FAX: 2102620334
E-MAIL: dimarket@yahoo.gr