Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Logo-1

DGL ELECTRONICSDGL ELECTRONICS

DGL ELECTRONICS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζών Κένεντυ 44
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 12131 Περιστέρι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105736036
FAX: 2105736070
WEBSITE: www.dgl.gr
E-MAIL: info@dgl.gr