Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Desikos_electric

DESIKOSDESIKOS

DESIKOS
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Νικολάου 47
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13223 Ίλιον
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102623428, 2102691636
FAX: 2102691142
WEBSITE: www.desikos.gr
E-MAIL: info@desikos.gr