Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

danceclub

DANCE CLUB BY PETROUPOLIDANCE CLUB BY PETROUPOLI

DANCE CLUB BY PETROUPOLI
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ης Μαρτίου 174
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 Πετρούπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105053636
E-MAIL: petroupoli@thedanceclub.gr