Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Cosmosclub

COSMOS CLUBCOSMOS CLUB

COSMOS CLUB
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5Χ5, 8Χ8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αίμωνος & Καλλικλέους
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 10442 Κολωνός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105144141
FAX: 2105126100
WEBSITE: www.cosmosclub.gr
E-MAIL: info@cosmosclub.gr