Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

artistico

ARTISTICOARTISTICO

ARTISTICO
CAFE - BAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χίου 6-8
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 18541 Πλατεία Καμινίων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2112137731