Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

ARIAD

ARIADARIAD

ARIAD
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, AEROBIC, ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, KICK BOXING, ΧΟΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Νικολάου 3
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13122 Ίλιον
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102614787, 6978703143