Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Anezina_hotel

ANEZINA HOTELANEZINA HOTEL

ANEZINA HOTEL
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αδάμας
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 84801 Μήλος - Κυκλάδες
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22870-24009, 22870-24010
FAX: 22870-24011
WEBSITE: www.anezina-hotel.com