Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

45st22

45 ST. ESPRESSO – BAR45 ST. ESPRESSO – BAR

45 ST. ESPRESSO - BAR
CAFE - BAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αιμιλίου Βεάκη 45
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 12045 Περιστέρι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105721220