Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

FOKAS

ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωστή Παλαμά 35
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 13231 Πετρούπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973407309
E-MAIL: johnfokas@hotmail.com