Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

STRABORABDHS

ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SERVICE TV-VIDEO-DVD-H/Y, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκρα 54
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 176 73 Καλλιθέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109513390, 6986957020
E-MAIL: i.stravoravdis2@gmail.com