Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

4

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 14
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 115 26 Αμπελόκηποι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3413890
WEBSITE: www.fotograma.gr

παιδικό θέατρο στο θέατρο ΑΝΕΣΙΣ με την παράσταση Η οικογένεια των σκαντζόχοιρων σε κίνδυνο