Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

2

ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑΥΛΟΣΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑΥΛΟΣ

ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑΥΛΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αμύντα 4
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 11635 Παγκράτι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107223195