Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

14

ΛΑΔΟΚΟΛΛΑΛΑΔΟΚΟΛΛΑ

ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χανίων & Ιερού Λόχου
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 185 33 Προφήτης Ηλίας, Πειραιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104122336