Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

KITRINH GAZOZA

ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΚΑΖΟΖΑΚΙΤΡΙΝΗ ΓΚΑΖΟΖΑ

ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΚΑΖΟΖΑ
CAFE - BAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δεκελείας 134
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 14341 Νέα Φιλαδέλφεια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102525786