Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

4

DJ DESIGNDJ DESIGN

DJ DESIGN
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Ηρακλείου 369
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 14122 Ν. Ηράκλειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2155400783, 6971719433
WEBSITE: www.djdesign.gr
E-MAIL: info@djdesign.gr