Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Akros_diekpaireotiko

ΑΚΡΩΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟΑΚΡΩΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟ

ΑΚΡΩΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θηβών 262
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 121 33 Περιστέρι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105710497 - 6945833519
FAX: 2105710497
WEBSITE: www.diekpereotiko.gr
E-MAIL: info@diekpereotiko.gr