Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

8

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χαριλάου Τρικούπη 197 & Σειρηνών
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 14564 Ν. Κηφισιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 807 5448
FAX: 210 620 4738
WEBSITE: www.aimodiagnosi.eu
E-MAIL: info@aimodiagnosi.eu