Δείτε περισσότερα στις κατηγορίες της προσφοράς αυτής:

Aigli_prive

ΑΙΓΛΗ PRIVEΑΙΓΛΗ PRIVE

ΑΙΓΛΗ PRIVE
CAFE - BAR - CLUB
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ελευθερίας 11-13
Τ.Κ. – ΠΕΡΙΟΧΗ: 18120 Κορυδαλλός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104949827