ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του Buy Buy City.

Το Buy Buy City είναι ένα club το οποίο μέσω της κάρτας του παρέχει στα μέλη του ειδικές παροχές, προνόμια και εκπτώσεις σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο χώρο της γαστρονομίας, του εμπορίου, των θεαμάτων, της διασκέδασης, πώλησης προϊόντων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Η χρήση και η παραλαβή της κάρτας Buy Buy City συνιστούν αμάχητο τεκμήριο ότι το μέλος και κάτοχος της κάρτας γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και αποδέχεται ότι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλους του Buy Buy City καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Buy Buy City έναντι των μελών του.

1. Αποδοχή και εγγραφή μέλους

1.1. Ως Μέλος του Buy Buy City μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, το οποίο με την εγγραφή του στον όμιλο αποκτά την κάρτα που αναφέρεται κατωτέρω (αρ. 3). Η διάρκεια της ιδιότητας του μέλους είναι ετήσια, ξεκινάει δε από την ημερομηνία παραλαβής της κάρτας μέλους (ημερομηνία από την οποία ο κάτοχος της κάρτας θα δικαιούται να απολαμβάνει όλα τα προνόμια των μελών του club) και λήγει με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ως άνω παραλαβή.

1.2. Το Buy Buy City δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία με τους κατόχους προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

2. Ιδιότητα μέλους

2.1. Η ιδιότητα του κατόχου-μέλους του Buy Buy City και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο, το δε μέλος αποδέχεται κάθε έλεγχο της ταυτότητάς του από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία.

2.2. Ο κάτοχος της κάρτας – μέλος του Buy Buy City, προκειμένου να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος του Buy Buy City, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του τελευταίου και των συνεργαζόμενων με αυτό επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας Buy Buy City πριν από την αγορά οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από τις επιχειρήσεις αυτές. Ο Κάτοχος-μέλος υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η κάρτα θα παραδίδεται εκ νέου σ” αυτόν.

2.3. Ο Κάτοχος-μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ., για τα οποία καμία ευθύνη δεν φέρει το Buy Buy City.

2.4 To Buy Buy City δικαιούται να τερματίσει την κάρτα οποιουδήποτε κατόχου- μέλους παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη εαυτού κρίση, χωρίς ο κάτοχος – μέλος να δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης για τέλη εισόδου στο club ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

3. Κάρτα κατόχου – μέλους

3.1. Εφόσον έχει καταβληθεί το οριζόμενο από το Buy Buy City ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον όρο 4 (εφεξής δικαιώματα συμμετοχής), παραχωρείται στον κάτοχο-μέλος η χρήση μιας κάρτας που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, του οποίου ο κάτοχος- μέλος θα λαμβάνει γνώση από την ιστοσελίδα του Buy Buy City καθώς και από τυχόν ενημερωτικά email τα οποία θα αποστέλλονται κατά καιρούς από το Buy Buy City σε αυτόν.

3.2. Η κάρτα Buy Buy City δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο Κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί και απαγορεύεται να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές, το δε Buy Buy City δεν εμπλέκεται σε καμία συναλλαγή με μετρητά. Ο Κάτοχος της κάρτας Buy Buy City δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ του Buy Buy City και των συνεργαζόμενων με αυτό επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν από το Buy Buy City μέσω της ιστοσελίδας www.buybuycity.gr. Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής αποδέχεται η εκάστοτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. Σημειούται δε ότι καμία ευθύνη δε φέρει έναντι του εκάστοτε κατόχου- μέλους το Buy Buy City αναφορικά με το είδος και τον τρόπο των παρεχόμενων από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσιών και πωλούμενων προϊόντων.

Σε περίπτωση όμως μελλοντικής συνεργασίας του Buy Buy City με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια θα παρέχονται εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που αυτά διαθέτουν στην αγορά. Σε καμία περίπτωση η κάρτα Buy Buy City και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

3.4. Η διάρκεια της κάρτας είναι ετήσια, αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της κάρτας από τον εκάστοτε κάτοχο- μέλος και λήγει αυτοδίκαια με την παρέλευση ενός έτους. Μετά ή και πριν την παρέλευση του έτους, ο εκάστοτε κάτοχος- μέλος δύναται να ζητήσει την ανανέωση της κάρτας για ακόμη ένα έτος, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τίμημα. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για ένα έτος.

3.5. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία του Buy Buy City και ο Κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.6. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας του εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της και εφόσον δεν την έχει χρησιμοποιήσει, στην περίπτωση δε αυτή του επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλε ως συνδρομή, αφαιρούνται όμως από αυτό τα έξοδα αποστολής, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο κόστος έκδοσης της κάρτας. Η επιστροφή της κάρτας γίνεται στέλνοντας σχετική συστημένη επιστολή με συνημμένη την κάρτα Buy Buy City στην ταχυδρομική διεύθυνση του Buy Buy City και η επιστροφή των χρημάτων κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ του κατόχου και του Buy Buy City μετά την παραλαβή από την τελευταία της συστημένης επιστολής.

4. Δικαιώματα συμμετοχής – Εγγραφής μελών – Ανανέωσης συνδρομής μέλους

4.1. Ως συνδρομή για την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα του Buy Buy City και για την απόκτηση της κάρτας μέλους Buy Buy City, ορίζεται το ποσό των 5,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η καταβολή του ως άνω ποσού μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονική πληρωμή σε περίπτωση αγοράς από τον ιστότοπο του Buy Buy City είτε με αντικαταβολή κατά την παράδοση της κάρτας στον κάτοχο στη διεύθυνση που αυτός θα υποδείξει κατά την παραγγελία της κάρτας από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς της κάρτας από την ιστοσελίδα του Buy Buy City στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής στον κάτοχο (ο ανωτέρω όρος ισχύει μόνο για παράδοση στο Νομό Αττικής).

4.2. Για την ανανέωση διάρκειας ισχύος της κάρτας για κάθε επόμενο έτος, ο Κάτοχος θα καταβάλει στο Buy Buy City εκ νέου το προβλεπόμενο κατά τα κατωτέρω ποσό για συνδρομή και δικαιώματα συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας Buy Buy City. Η υποχρέωση της καταβολής ποσού για την εκ νέου απόκτηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης ή μη των προνομίων που παρέχονται με την κάρτα αυτή. Το Buy Buy City διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το ποσό της συνδρομής στο πρόγραμμα Buy Buy City κατά την ανανέωση της κάρτας, ενημερώνοντας σχετικά τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας www.buybuycity.gr

4.3. Το ποσό για την συνδρομή στο πρόγραμμα Buy Buy City καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Κατόχου και τα γενικά έξοδα λειτουργίας του προγράμματος Buy Buy City και το ΦΠΑ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα και ανωτέρω. Για το λόγο αυτόν, σε καμία περίπτωση το ποσό δεν επιστρέφεται από τo Buy Buy City, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του Κατόχου.

4.4 Σε περίπτωση απώλειας από τον κάτοχο- μέλος της κάρτας μέλους Buy Buy City, δικαιούται να απευθυνθεί τηλεφωνικά στο Buy Buy City και να ζητήσει την επανέκδοσή της καταβάλλοντας το αντίτιμο των 5,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δηλώνοντας παράλληλα και τον αριθμό της παλιάς κάρτας ώστε να ακυρωθεί.

4.5 Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής της κάρτας, ο κάτοχος- μέλος δικαιούται να ζητήσει την αντικατάστασή της με νέα από το Buy Buy City, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει την φθαρμένη- κατεστραμμένη κάρτα στο Buy Buy City.

5. Ανανέωση εγγραφής κατόχου

Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συνδρομής εκάστου μέλους στο πρόγραμμα του Buy Buy City, εφόσον το κάτοχος επιθυμεί να ανανεώσει την εγγραφή και του συμμετοχή του στο πρόγραμμα του Buy Buy City, πρέπει να αγοράσει την ανανέωση της συνδρομής του επόμενου έτους, κατά την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία, την οποία οφείλει να ακολουθήσει εκ νέου.

6. Περιορισμός ευθύνης του Buy Buy City

Ο κάτοχος- μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) το Buy Buy City έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση των μελών μέσω της ιστοσελίδας www.buybuycity.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το μέλος-κάτοχος της κάρτας δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Buy Buy City ή των συνεργαζόμενων με αυτό επιχειρήσεων. (β) το Buy Buy City έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα. (γ) Η ενημέρωση προς τα μέλη του Buy Buy City για τις παροχές-προνόμια, τους χώρους των συνεργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν συνεχώς στο πρόγραμμα καθώς και για το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές-προνόμια θα γίνεται μέσα την ιστοσελίδα του Buy Buy City καθώς και από ενημερωτικά σημειώματα που θα αποστέλλει το Buy Buy City στους κατόχους- μέλη όποτε κρίνει αναγκαίο. (δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης.

7. Προσωπικά δεδομένα

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα του Buy Buy City απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τη Buy Buy City και τη/τις συνεργαζόμενη/ες επιχείρηση/σεις για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος του Buy Buy City.

Για το λόγο αυτόν, η αγορά, παραλαβή και χρήση της κάρτας συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Κατόχου-Μέλους προς το Buy Buy City και τη/τις συνεργαζόμενη/ες επιχείρηση/σεις, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα της Buy Buy City με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος του Buy Buy City και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.

8. Λήξη – Καταγγελία

8.1. Το Buy Buy City έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα Buy Buy City έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση των Κατόχων μέσω της ιστοσελίδας www.buybuycity.gr.

8.2. To Buy Buy City διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.buybuycity.gr. Σε περίπτωση που ο κάτοχος- μέλος δεν αποδέχεται το νέο/ νέους όρο/ους της σύμβασης, δικαιούται να καταγγείλει την σύμβασή του με το Buy Buy City με γραπτή ειδοποίηση (μέσω ταχυδρομείου ή μέσω email). Ρητά συμφωνείται ότι η συνεχιζόμενη χρήση της κάρτας και των προνομίων συνιστά αποδοχή των νέων όρων καθώς και ότι σε περίπτωση καταγγελίας, το μέλος δεν έχει καμία αξίωση οιασδήποτε φύσης κατά του Buy Buy City.

8.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο το Buy Buy City τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος Buy Buy City ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα Buy Buy City, το Μέλος-Κάτοχος της κάρτας ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά του Buy Buy City.

9. Γενικοί όροι

9.1. Το Buy Buy City δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.

9.2. Το Buy Buy City διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από αυτό κατά την απόλυτη κρίση του, οποτεδήποτε.

9.3. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα του Buy Buy City βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.buybuycity.gr και το Μέλος αποδέχεται ότι με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και τους όρους αυτούς και δηλώνει ρητά ότι θα συμμορφώνεται με αυτούς.

9.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Buy Buy City και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια του της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

9.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης, μέσω δικτυακού τόπου, θα θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο, το οποίο θα έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι όλων.

9.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που θα περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο που θα δημιουργηθεί (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα του Buy Buy City και ισχύουν από 06.11.2012. Τα μέλη του Buy Buy City θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.